Kadernota 2019

CU Dronten kadernota 2019maandag 09 juli 2018 11:45

Donderdag 5 juli besprak de raad de Kadernota 2019. Deze keer een beleidsarme Kadernota, omdat het nieuwe college kort geleden is benoemd. Het coalitieakkoord moet nog vertaald worden in een collegeprogramma. We zijn dankbaar voor de verkiezingsuitslag, en blij dat Jaap Oosterveld namens de ChristenUnie wethouder is geworden. We kijken uit naar het komende collegeprogramma.

Het coalitieakkoord legt de nadruk op nieuwe verbindingen. Daarmee zijn we ook in de praktijk aan het werk gegaan. Zo is de afgelopen periode op initiatief van de ChristenUnie, met steun van meerdere partijen, het budget voor duurzaamheidsleningen verhoogd. Verder komt er een grotere rol voor participatie van bijvoorbeeld senioren bij de inrichting van de openbare ruimte als aanvulling op het Speelruimteplan. Samen maken wij Dronten tot een gemeente waarin generaties elkaar ontmoeten en zich met elkaar kunnen verbinden.

Bij de bespreking van de Kadernota zijn verschillende moties en amendementen ingediend. Daarbij werden ook nieuwe verbindingen zichtbaar. Zo waren wij mede-indiener van bijvoorbeeld de motie met o.a. GroenLinks over het organiseren van een klimaattop, de motie met D66, VVD en Leefbaar Dronten over het afschaffen van de hondenbelasting, de motie met het CDA voor veiliger fietsen in het buitengebied, de motie met D66 om meer informatie te krijgen over de rol van een sociaal raadsvrouw in andere gemeenten, en het amendement met VVD en Leefbaar Dronten over het beschikbaar stellen van startbudgetten voor vijf projecten die zullen worden opgestart vanuit de nieuwe manier van werken op basis van het leggen van nieuwe verbindingen.

Namens de ChristenUnie voerde onze fractievoorzitter Roelof Siepel het woord. U kunt zijn bijdrage hieronder terugkijken, en ook het pdf-bestand met zijn bijdrage downloaden en lezen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
CU Dronten kadernota 201953.4 kBapplication/pdfdownload

« Terug