Wereldvluchtelingendag 2020

Tentenkamp Moriazaterdag 20 juni 2020 14:03

Vandaag is het Wereldvluchtelingendag, een dag waarop over de hele wereld aandacht wordt gegeven aan vluchtelingen. Sommigen hebben een veilige plek gevonden en vertellen vandaag hun verhaal over de tijd die achter hen ligt, en over hoe ze dat nu verwerken. Anderen wachten nu in overvolle kampen in bijvoorbeeld Griekenland tot die veilige plek er voor hen is.

Ook kinderen zonder volwassenen om voor hen te zorgen wachten daar tot er ergens voor hen plaats is. Verschillende organisaties, kinderartsen, kerken, landelijke (oud-)politici en meer hebben ons in brandbrieven opgeroepen: neem als Nederland 500 kinderen op uit deze kampen, volg het voorbeeld van andere landen en geef hen een plek om op te groeien en zich te kunnen ontwikkelen. Bied deze kinderen de veiligheid die ze nodig hebben. 

In Dronten heeft onze fractie vlak voor de lockdown inging gevraagd aan het college: kunnen wij ons aansluiten bij deze "coalition of the willing"? Het antwoord was toen helaas negatief. Er werd verwezen naar het landelijke beleid om de kinderen op een locatie in Griekenland op te vangen.

Eind mei heeft de PvdA samen met GroenLinks, SP en ChristenUnie een motie ingediend om als gemeenteraad van Dronten het college te vragen in Den Haag te pleiten voor het opnemen van deze 500 kinderen. Helaas is deze motie niet aangenomen. 

Gelukkig hebben meer dan 130 andere gemeenten en ook 5 provincies in Nederland inmiddels gereageerd: ja, deze kinderen zijn bij ons wel welkom. 

Gelukkig laat in de Tweede Kamer Joel Voordewind namens de ChristenUnie-fractie dit onderwerp niet los, en heeft hij opnieuw Kamervragen gesteld over de concrete uitwerking van het voorstel van het Kabinet om de kinderen in Griekenland zelf op te vangen. Want dat lijkt vooralsnog alleen op papier te lukken.

Gelukkig heeft Duitsland eerst aangeboden om 50 kinderen uit Griekenland op te vangen. Zij hebben nu 47 kinderen opgenomen, en hebben hun aanbod verhoogd: 243 zieke kinderen mogen nu met hun familie uit de vluchtelingenkampen naar Duitsland komen. Zoals onze zieken op de Duitse IC's welkom waren, toen wij geen plaats voor hen hadden op Nederlandse IC's. Zo geeft Duitsland handen en voeten aan Europese solidariteit en barmhartigheid.

Als fractie blijven wij bereid om gevluchte kinderen op te vangen. We blijven deze groep daarom aandacht geven, ook op Wereldvluchtelingendag, en willen jullie van harte vragen om dat ook te blijven doen.

« Terug