Windsingels, windhagen en onze polder

B70DB66A-B3FF-4F63-8FA6-34ED5C117C65.jpegdonderdag 25 juni 2020 22:13

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2020 in Corona tijd, dus digitaal, ligt een motie "vreemd aan de orde van de dag" voor. Deze motie roept op om via actieve communicatie de aanleg en het herstel van erfsingels en windhagen actief te stimuleren. Op zich niets mis mee, want erfsingels en windhagen zijn cultuurhistorisch van groot belang voor de polder. Immers, op die manier is de polder aangelegd. De oproep om dubbel-op actief, en dus hyperactief, hierover te communiceren sprak ons juist aan.

Tijdens een raadsvergadering in 2015 is al eens unaniem een motie aangenomen om te verkennen welke alternatieven er zijn voor behoud en herstel van windhagen en dit te verwerken in het bestemmingsplan buitengebied. Dus in eerste instantie waren we sympathisant van de motie. 

Echter toen gingen we de constateringen en de meningen lezen. En daar raakten we de stellers van de motie een beetje kwijt, want door de nieuwe motie wordt juist het karakter van het gebied volledig aangetast. Windhagen blijven in stand, tenzij...   

Wij als ChristenUnie hebben daarop het rapport dat aanleiding is geweest voor deze motie erbij gepakt, en vanuit dat rapport verwachtten we dat de stellers meer vanuit de aanbevelingen daarin -bijvoorbeeld om die voortvarend aan te grijpen, of om de aanbevelingen in de op te stellen toekomstvisie over te nemen- een motie hadden opgesteld. 

Deze motie, zeker ook door de manier van stellingname, is voor de ChristenUnie echt niet nodig. Wij vertrouwen het college in het voortvarend oppakken van de aanbevelingen uit het rapport en in het verder uitvoer geven aan de unaniem aangenomen motie van weleer. 

En als we dan toch met de aanbevelingen uit het rapport mogen spreken: wat zou het prachtig zijn dat door het bekend en bemind maken van de landschappelijke kwaliteit van het polderlandschap er draagvlak kan ontstaan voor de aanwezigheid van windhagen in de fruitteeltgebieden.

Vanuit een positieve instelling door in eerste instantie slechts het dictum te lezen, hebben we tijdens de raadsvergadering toch heel nadrukkelijk tegen de motie moeten stemmen. We hopen dat de landschappelijke historische waarde van ons buitengebied daardoor in stand kan worden gehouden. 

Marianne Witteveen, fractievoorzitter ChristenUnie Dronten

« Terug