ChristenUnie wil af van zwerfafval

pollution-1313561vrijdag 26 januari 2018 09:52

De ChristenUnie is erg blij dat de gemeente Dronten zich aansluit bij de Statiegeldalliantie. Dit samenwerkingsverband tussen een groot aantal ‘groene’ organisaties en gemeenten wil statiegeld invoeren op alle plastic drankflessen en blikjes.

De ChristenUnie is hier groot voorstander van en heeft daarom, namens bijna alle fracties, donderdagavond hiervoor een motie ingediend, die met algemene stemmen werd aangenomen. Raadslid Marianne Witteveen verwoordde het belang hiervan als volgt:

“Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom moet in Nederland en België statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd.”

Dit is de eerste kreet die je leest als je op de site van statiegeldalliantie terecht komt. U kent onze fractie en in het bijzonder mijn persoon als bijzonder actief als het gaat om afval en het voorkomen van zwerfafval. Ik heb de ZwerfAfvalPakker speld inmiddels weer gevonden. Voorzitter, mogelijk weet u nog dat onze fractie hier met dozen vol blikjes heeft gestaan, om aan te tonen dat er iets moet worden gedaan aan dat zwerfafval. 


Om aan die kreet op de site van de statiegeldalliantie te voldoen heeft deze regering, die beloofde bij haar aantreden dat ze het ‘meest groene kabinet ooit’ zou worden, alle hulp nodig die ze kan krijgen. Een groen kabinet kan niet zonder de uitbreiding van statiegeld. Ook de economie kan niet als ‘circulair’ bestempeld worden zo lang duizenden plastic verpakkingen weglekken uit de grondstoffenstroom.

Een vragenlijst onder 2.000 leden van het Consumentenbond-panel toont aan dat een grote meerderheid voorstander is van het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic drankflesjes (84%) en drankblikjes (75%). Consumenten geven dus een duidelijk signaal: het statiegeldsysteem moet uitgebreid worden.

Daarom willen wij uit naam van bijna alle fracties uit deze raad een motie aanbieden, waarin wij u vragen namens de gemeente Dronten steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich als gemeente Dronten hierbij aan te sluiten.'

Om zichtbaar te  maken dat duurzaamheid en een goede afvalverwerking de ChristenUnie aan het hart gaan, zal zaterdag een groep ChristenUnieleden op pad gaan om het centrum van Dronten afvalvrij te maken.

Klik hier voor de motie.

« Terug