ChristenUnie bezorgd over verkeersveiligheid kinderen

20180125 Pinglestraat breeddinsdag 30 januari 2018 10:54

ChristenUnie Dronten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over de kruising tussen het fietspad langs de Lancasterdreef en de Pinglestraat. De voorrangssituatie op dit fietspad is behoorlijk onduidelijk.

Omdat het fietspad langs de Lancasterdreef loopt verwacht je misschien dat hier sprake is van "rechtdoor op dezelfde weg gaat voor". Bij de kruising met de Pinglestraat draait het fietspad echter van de Lancasterdreef weg, zodat verkeer van rechts voorrang heeft. Ook kunnen de bosjes daar er voor zorgen dat het lastig is om het overige verkeer goed te zien.Dit fietspad ligt vlak bij de drie basisscholen in Dronten Zuid, en wordt dus veel gebruikt door schoolgaande kinderen.

De volgende vragen hebben wij daarom gesteld: 

  • Is het college op de hoogte van de zorgen van de bewoners op deze kruising?
  • Welke maatregelen zijn er in het verleden genomen om deze zorgen weg te nemen, en in hoeverre hebben die effect gehad?
  • Is het college bereid te onderzoeken of aanvullende maatregelen ten bate van de verkeersveiligheid noodzakelijk zijn?
  • Is het college bekend met kruispunten elders in de gemeente Dronten die als onveilig beoordeeld worden?

In een eerste reactie gaf de wethouder aan dat bij de gemeente het afgelopen jaar maar 1 melding is binnengekomen over onveiligheid op deze kruising. Ook vindt hij dat juist gedrag van verkeersdeelnemers problemen kan voorkomen. Hij riep daarom de scholen in Dronten-Zuid op om hier extra aandacht aan te besteden door zich aan te sluiten bij het verkeersveiligheidslabel.

Ons raadslid Piet van Voorst heeft daarop opnieuw de zichtproblemen bij de kruising benadrukt: ‘s winters slecht verlicht, en vanaf het voorjaar slecht zicht door de groeiende bossages. Zeker jonge kinderen met kinderfietsjes zijn dan slechter te zien. Hij heeft de wethouder daarom nadrukkelijk gevraagd om opnieuw aandacht te besteden aan dit kruispunt.

De ChristenUnie hecht er waarde aan dat kinderen veilig zijn en zich veilig voelen. Wij hopen dan ook dat het mogelijk is de verkeerssituatie op deze kruising te verbeteren.

« Terug