Verbouwing gemeentehuis stap verder

gemeentehuis.jpgdinsdag 05 maart 2019 12:29

In de vergadering van 28 februari heeft de gemeenteraad een vervolgbesluit genomen over de verbouwing van het gemeentehuis. Een vervolgbesluit, omdat in november 2018 door de voltallige gemeenteraad al is besloten tot renovatie van het gebouw. Aan de hand van onderstaande vragen en antwoorden legt de ChristenUnie graag uit waarom wij het voorstel voor renovatie steunen.

De bijdragen van de ChristenUnie-fractie aan het debat in de commissievergadering van 14 februari en de gemeenteraadsvergadering van 28 februari zijn onderaan deze pagina terug te zien.

Wat heeft de gemeenteraad precies besloten?

In november 2018 is besloten om het huidige gebouw aan het Redeplein duurzaam te renoveren en hier een bedrag van circa € 24 miljoen voor vrij te maken. Hiervan is toen € 4 miljoen direct beschikbaar gesteld voor voorbereidingen en tijdelijke huisvesting. Voor een bedrag van circa € 20 miljoen heeft de gemeenteraad in november 2018 wel het geld gereserveerd, maar is gevraagd naar meer keuzes op het gebied van inrichting en duurzaamheid. Deze keuzes zijn in de daaropvolgende maanden verder uitgewerkt. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 februari 2019 de uitgewerkte keuzemogelijkheden verder besproken. De ChristenUnie heeft daarbij gekozen voor het maximaal verduurzamen van het gebouw.

Wat waren voor de ChristenUnie de redenen om voor verbouw van het gemeentehuis te zijn?

Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen die aan een openbaar gebouw gesteld worden. In de voorbereidingen zijn drie opties onderzocht: renovatie, nieuwbouw elders in de gemeente of nieuwbouw op de bestaande locatie aan het Redeplein. Van deze opties bleek renovatie de goedkoopste te zijn. Daar komt bij dat hergebruik van het huidige gebouw een duurzame keuze is, het markante gebouw is aangewezen als gemeentelijk monument en het staat op een goed bereikbare locatie in het centrum van Dronten. 

Die 24 miljoen euro, hoe zit dat precies?

Het totale bedrag valt zoals hiervoor genoemd uiteen in twee delen. Het bedrag dat nodig is voor de verbouw (circa € 20 miljoen) bestaat niet alleen uit de kosten voor aanpassing van het gebouw, maar bijvoorbeeld ook uit het verbeteren van de dienstverlening en ICT, duurzaamheidsmaatregelen en het asbestvrij maken van het gebouw. Deze bedragen zijn voor een deel specifiek voor ‘de overheid’ en moeten ook bij nieuwbouw worden gemaakt.Voor een middelgrote gemeente als Dronten is € 24 miljoen erg veel geld, maar omdat hiervoor de laatste jaren gespaard is kan dit uit het spaarpotje van de gemeente betaald worden. Dit betekent ook dat de lasten voor de inwoners van Dronten door de verbouwing van het gemeentehuis niet zullen stijgen. Daar komt bij dat dit een investering voor 30 jaar is. 

Heeft de ChristenUnie rekening gehouden met reacties van inwoners?

Voorafgaand aan het besluit hebben we veel reacties gekregen. Voor een deel hebben deze reacties betrekking op de hoogte van de kosten, maar ook over de bereikbaarheid en duurzaamheid van het gemeentehuis. Uit deze reacties valt op te maken dat veel inwoners het bedrag erg hoog vinden, en ook dat de plek van het gemeentehuis voor veel mensen belangrijk is. Met beide aspecten hebben we bij het maken van onze afwegingen rekening gehouden: het bedrag mag niet overschreden worden (liever nog minder) en we willen graag het gemeentehuis in het centrum van Dronten behouden. Specifiek met betrekking tot de kosten kregen we reacties en vragen waarin de berekeningen van nieuwbouwkosten door het college ter discussie werden gesteld. Het is ongetwijfeld mogelijk om voor minder geld een nieuw kantoorgebouw te realiseren. Bij een nieuw gemeentehuis denkt de ChristenUnie echter niet aan een eenvoudig gebouw op een bedrijventerrein, maar aan een duurzaam, toegankelijk en mooi gebouw in het centrum van de samenleving. De berekeningen die hiervoor zijn gemaakt hebben ons er van overtuigd dat nieuwbouw daarmee zo’n zes tot zeven miljoen euro duurder is dan renovatie. 

De gemeenteraad heeft verdeeld gestemd, wat was er aan de hand?

In de gemeenteraadsvergadering op 28 februari hebben een aantal partijen tegen het vrijgeven van het investeringsbedrag gestemd omdat zij de kosten van nieuwbouw opnieuw willen laten onderzoeken. Dit staat haaks op het besluit dat de gemeenteraad in november 2018 unaniem heeft genomen: er was immers al besloten voor renovatie, alleen de keuzes voor kwaliteit en duurzaamheid lagen nog open. In plaats van een debat over de keuzes binnen de renovatie ontstond hiermee een discussie over verbouwen of nieuwbouw. Natuurlijk geldt ook voor de ChristenUnie het spreekwoord ‘beter ten halve gekeerd’, maar omdat er geen nieuwe informatie ten opzichte van november was hebben deze fracties hiermee vooral de voorbereidingen door het college in twijfel getrokken. In de Flevopost van 27 februari werd dit door Kees Bakker treffend verwoord: “het zou ook dapper zijn om vast te houden aan het eerdere besluit tot renovatie, want dat is geen populair besluit.” De ChristenUnie heeft in november 2018 op goede gronden en met voldoende informatie ingestemd met de keuze voor renovatie, en is blij dat we in februari 2019 daarbij keuzes hebben kunnen maken voor een duurzaam gebouw.

Onze bijdrage aan de overwegingen in de commissievergadering van 14 februari 2019:

Onze bijdrage bij de besluitname in de raadsvergadering van 28 februari 2019:

« Terug